Wabi
Wabi Daněk
Tvorba
Facebook
Stanislav Wabi Daněk
BásničkyFrýdek-Místek


Jak to říci jednou větou ?
Frýdek s Místkem se mi pletou.
Vím však, i když nejásám,
že nelítám v tom jen já sám.
Prý i Rudolf Těsnohlídek
používal do povídek
místy, místo Místku, Frýdek .


Copyright (c) 1999 - 2017 Wabiho podpůrný tým support@wabi.cz
Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.