Wabi
Wabi Daněk
Tvorba
Facebook
Stanislav Wabi Daněk
BásničkyZáhorí


Čo poviem, je velká krása.
Medzi ľuďmi povedá sa,
že v Kunove na Záhorí
sedí sokol na javori.


Copyright (c) 1999 - 2017 Wabiho podpůrný tým support@wabi.cz
Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.